Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach


Informacje o projekcie

Projekt pn. „Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach”

jest współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Realizatorem projektu jest ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach

 

Projekt dedykowany jest uczniom ośmiu pabianickich szkół podstawowych
w celu podniesienia ich świadomości prozdrowotnej i ekologicznej.

 

Planowany termin realizacji zadania
01.03.2015 – 31.12.2015

 

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie wiele działań, z których najważniejsze to:

  1. Ustalenie lokalizacji urządzeń na terenie szkoły i przygotowanie projektów graficznych ścian oraz zdrojów wody pitnej.
  2. Stworzenie innowacyjnego responsywnego serwisu internetowego z aplikacjami (8 szt.), grami (6 szt.) i animacjami edukacyjnymi (2 szt.).
  3. Montaż zdrojów w miejscach, gdzie została wykonana grafika edukacyjna – dla każdej placówki zostaną opracowane odrębne projekty. Tematem przewodnim będą symbole związane z hasłem „Woda źródłem życia”.
  4. Umieszczenie tablic przedstawiających:
    • logotypy WFOŚiGW i ZWiK Sp. z o.o.
    • kody QR.
  5. Kampania informacyjno – edukacyjna dla uczniów i rodziców polegająca na zorganizowaniu 66 spotkań informacyjnych połączonych z instruktażem obsługi zdrojów wodnych.
  6. Okresowy monitoring jakości wody (przynajmniej raz w roku – badanie przeprowadzone przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą oraz laboratorium ZWiK Sp. z o.o.).

 

Uzasadnienie realizacji projektu:

Powszechnie wiadomo, że większość Polaków nie ufa jakości „kranówki” i boi się ją pić. Tymczasem wodę, która płynie z naszych kranów mogą pić nawet dzieci powyżej 4 roku życia. Co więcej, nie musi być to woda przegotowana. Woda przegotowana jak i filtrowana traci cenne składniki takie jak: wapń, magnez, mangan czy cynk.

Ważne jest też, aby uczniowie mieli możliwość picia wody w szkole, w której spędzają dużo czasu. Szkoła jest miejscem, gdzie dzieci powinny być informowane o korzyściach płynących z picia wody, zwłaszcza tej z kranu, zamiast innych napojów. Należy również uczulić dzieci na to, jakie zagrożenia wynikają z niezdrowego odżywiania i braku odpowiedniego nawodnienia organizmu. W ostatnich latach wśród młodych ludzi wzrasta problem otyłości i różnych chorób z nią związanych. Powodem jest to, że źle jemy i pijemy. Naszym projektem chcemy zwrócić uwagę na powyższe problemy i przyczynić się do kształtowania postaw proekologicznych.